Toelichting uit de meditatiereeks ''Wat God je wil tonen'' naar de aanwijzingen van Meester Morya.