The fiery Path into the Heart

Esoteric wisdom teaching and meditative healing

Agni School wenst een toegangspoort te zijn voor elke zoeker die een fundamenteel verlangen voelt om in het Hart en Vuur van zijn of haar wezen en van de geestelijke wereld open te bloeien. Hierin staan esoterisch onderricht, meditatie en healing in de 7 universele Stralen of Vuren centraal. Deze openen ons bewustzijn voor planetaire samenwerking en dienst, het Pad van Shambhala.


Agni School wishes to be a gateway for every seeker who feels a profound desire to blossom into the Heart and Fire of his or her being and of the inner spiritual world. In this, esoteric teaching, meditation and healing in the 7 universal Rays or Fires are central. These will open our consciousness for planetary collaboration and service, the Path of Shambhala.


Vanaf 14 november zullen de lessen en consulten gedurende 3 maanden online doorgaan. Tijdens deze periode wordt het hele huis in de hemelstraat aangeboden als individueel retraite verblijf voor een broeder die drie maanden in verstilling wenst te gaan. Mocht je je hierin aangesproken voelen, gelieve contact te nemen.

Inwijding is de weg in bewustzijn van wereldse mens naar planetaire mens. Van op de aarde leven naar in de Aarde aanwezig zijn.

"De Stilte van ons hart betekent de aanraking met onze Oneindigheid."

Zielsgericht Gesprek en Healing

Learn More

Would you like to be informed about new events or content?

Feel free to leave your email, we will use it respectfully!

 

Library

Bezoek de bibliotheek met uitgeschreven opleidingen en meditaties. Visit the library with written courses and meditations.

Learn More