The fiery Path into the Heart

Esoteric wisdom teaching and meditative healing

Agni School wenst een toegangspoort te zijn voor elke zoeker die een fundamenteel verlangen voelt om in het Hart en Vuur van zijn of haar wezen en van de geestelijke wereld open te bloeien. Hierin staan esoterisch onderricht, meditatie en healing in de 7 universele Stralen of Vuren centraal. Deze openen ons bewustzijn voor planetaire samenwerking en dienst, het Pad van Shambhala.


Agni School wishes to be a gateway for every seeker who feels a profound desire to blossom into the Heart and Fire of his or her being and of the inner spiritual world. In this, esoteric teaching, meditation and healing in the 7 universal Rays or Fires are central. These will open our consciousness for planetary collaboration and service, the Path of Shambhala.


Vanaf 15 november zullen de lessen en consulten online doorgaan vanuit de School van Moeder Meera in India.

Voel hoe achter de kleinere mens van tijd en ruimte in diepe stilte de aanzwellende Mens van Licht-Liefde-Kracht staat.

"De Stilte van ons hart betekent de aanraking met onze Oneindigheid."

Zielsgericht Gesprek en Healing

Zielsgericht Gesprek en Healing

Learn More

Would you like to be informed about new events or content?

Feel free to leave your email, we will use it respectfully!

 
Library

Library

Bezoek de bibliotheek met uitgeschreven opleidingen en meditaties. Visit the library with written courses and meditations.

Learn More