The fiery Path into the Heart

Esoteric wisdom teaching and meditative healing

Agni School


Agni School wenst een toegangspoort te zijn voor elke zoeker die een fundamenteel verlangen voelt om in het Hart en Vuur van zijn of haar wezen en van de geestelijke wereld open te bloeien. Hierin staan esoterisch onderricht, meditatie en healing in de 7 universele Stralen of Vuren centraal. Deze openen ons bewustzijn voor planetaire samenwerking en dienst, het Pad van Shambhala.


Agni School wishes to be a gateway for every seeker who feels a profound desire to blossom into the Heart and Fire of his or her being and of the inner spiritual world. In this, esoteric teaching, meditation and healing in the 7 universal Rays or Fires are central. These will open our consciousness for planetary collaboration and service, the Path of Shambhala.


Dharma of Universele Deugd vormt de gouden draad die elk wezen naar de bergtop van Verwezenlijking voert...

Calendar


"De Stilte van ons hart betekent de aanraking met onze Oneindigheid."

Gesprek en Healing


Zielsgericht Gesprek en Healing

Learn More

Stefan


If you would like to learn more about Stefan's background, click on Read More.

Would you like to be informed about new events or content?

Feel free to leave your email, we will use it respectfully!

 

Contact


Youtube


New Arrival


Articles