• Date: 28/02/2025 08:30
  • Location Online Event

Description

De Kracht van de gedachte


Inwijding in de Kunst van Openbaren

Van Gedachte tot Vorm


Deel 4

De Regels van het Fysiek-Etherisch Gebied

Exploratie van het Stoffelijk Krachtveld en haar relatie tot de Gedachte

Transformatie van de stoffelijke Geschiedenis


Online via Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82018984398  

Inschrijven per mail is noodzakelijk.


Het is mogelijk aan deze reeks deel te nemen als een aparte cyclus, mits de regels worden voorbereid en er een levende wens is om in het stoffelijk gebied tot groter bewustzijn te komen.


De Kracht van de gedachte

Witte Magie


We spreken over het Leven als De Schepping. Dit betekent dat scheppen en het Leven zelf een zijn. De aard van het Leven zelf is scheppend. Elk wezen is daarom scheppend en zal zich vroeger of later de kunst eigen maken te scheppen in overeenstemming met het Ene Plan en Doel, de Wil van God.


De kunst om vanuit het Hogere iets 'naar Beneden te brengen' of tot openbaring en verschijning te doen komen, is de Kunst van openbaren of Witte Magie. Net als een God als een Zonnelogos dit op Zijn niveau van Bewustzijn doet, is het inwonend leven binnen de mensvorm in staat een bewust en doelgevoelig scheppend Wezen te worden.


Tijdens dit uitvoerig traject zullen we in de diepte stilstaan bij de 15 Regels van Witte Magie, beschreven door Meester Djwhal Khul in 'Een verhandeling over witte magie' van A. A. Bailey. 

Dit is een werk dat elk ernstig hart inwijdt in haar eigen Oneindigheid.


De opleiding bestaat uit toelichtingen en openbarende contemplaties die je bewustzijn en geestelijke vermogens in een expansie brengen. 
Programma

Vrijdag en zaterdag

08u30-15u30


Het vooraf zelfstandig voorbereiden van de teksten betekent niet alleen een verlichting en stimulering van je eigen bewustzijn, maar is een bijdrage aan het collectief bewustzijn van de studiegroep, je familie en het Natuurrijk van de mens.


Data

2024-2025

Deel 4: studie van Regel 12, 13, 14 en 15: Regels van het Stoffelijk Krachtveld


Deel IV

Vrijdag en zaterdag

2024-2025

voorlopige data


28 februari - 1 maart (R12)

4-5 april (R13)

2-3 mei (R14)

30-31 mei (R15)


Bijdrage Deel IV

1000eur

Bedragen zijn incl. 21% btw, inclusief audio opnames.

Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen 

op het rekeningnummer BE02739018841340 (Shambhala) 

met referentie 

"de Kracht van de gedachte - deel 4".