Sorry, registration has ended.

Esoterische Psychologie deel 2: Straal 5, 6 en 7. Deze opleiding is voor zij die reeds de overige stralen in een voorgaande opleiding hebben leren kennen. Er start een nieuwe groep op 14 en 18 januari.


  • Date: 01/02/2019 10:00 - 25/04/2019 17:00
  • Location Antwerp, Belgium (Map)
  • More Info: Mechelsesteenweg 72, Antwerpen. Zaal boven Bakkerij Lapin.

Price: 533

Description


Esoterische Psychologie

Deze 2e module brengt een verdieping in de kennis van de esoterische psychologie en een ervaringsgewijs contact met de 7 stralen, de 7 kwaliteiten van manifestatie, doorheen de begeleide meditaties. 

De esoterische psychologie is een psychologie die de oorzaken van elke gebeurtenis wenst te verduidelijken vanuit het perspectief dat alles bewustzijn is en niets zonder oorzaak gebeurt, niets zonder reden gebeurt. De psychologie is gebaseerd op de 7 stralen, de 7 energieen die verantwoordelijk zijn voor elke manifestatie, waaronder ook de vormelijke manifestatie en relationele interacties. 

De buitenwereld is een gevolg van het innerlijk leven en de esoterische psychologie wenst de buitenwereld te begrijpen vanuit haar innerlijke oorsprong. Hetzelfde geldt voor onszelf als ziel en bewustzijnsvonk, we maken evenzeer naadloos deel uit van wat wij de innerlijke en buitenwereld noemen.

Tijdens deze module zullen we de  5e, 6e en 7e straal toelichten en van binnenuit leren gewaarworden. Deze stralen zijn die van 

Wetenschappelijke kennis, 

Idealisme en toewijding, 

Ceremoniele orde en magie. 

Gaandeweg leren we deze stralen te hanteren, eens het Hart gelouterd is en zuiver is om onbaatzuchtig te werk te gaan. 

Deze module beoogt een grote verdieping van uw bewustzijn en opent het bewustzijn en haar gevoeligheid voor de meer subtiele werkelijkheid.


Data

01/02/2020zaterdag volle dag
14/03/2020zaterdag volle dag
25/04/2020zaterdag volle dagProgramma

10u00-17u00


Bijdrage 

533eur incl. btw. (inclusief audio opnames). Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE16736045212774 (agapea) met referentie "naam opleiding + naam cursist".