Sorry, registration has ended.


  • Date:24/11/2019 10:00
  • Location Antwerp, Belgium (Map)
  • More Info:Mechelsesteenweg 72, Antwerpen. Zaal boven Bakkerij Lapin.

Price:726

Description

Esoterische Psychologie

Deze 2e module brengt een verdieping in de kennis van de esoterische psychologie en een ervaringsgewijs contact met de 7 stralen, de 7 kwaliteiten van manifestatie, doorheen de begeleide meditaties. 

De esoterische psychologie is een psychologie die de oorzaken van elke gebeurtenis wenst te verduidelijken vanuit het perspectief dat alles bewustzijn is en niets zonder oorzaak gebeurt, niets zonder reden gebeurt. De psychologie is gebaseerd op de 7 stralen, de 7 energieen die verantwoordelijk zijn voor elke manifestatie, waaronder ook de vormelijke manifestatie en relationele interacties. 

De buitenwereld is een gevolg van het innerlijk leven en de esoterische psychologie wenst de buitenwereld te begrijpen vanuit haar innerlijke oorsprong. Hetzelfde geldt voor onszelf als ziel en bewustzijnsvonk, we maken evenzeer naadloos deel uit van wat wij de innerlijke en buitenwereld noemen.

Tijdens deze module zullen we de 4e, 5e, 6e en 7e straal toelichten en van binnenuit leren gewaarworden. Deze stralen zijn die van 

Harmonie doorheen conflict, 

Wetenschappelijke kennis, 

Idealisme en toewijding, 

Ceremoniele orde en magie. 

Gaandeweg leren we deze stralen te hanteren, eens het Hart gelouterd is en zuiver is om onbaatzuchtig te werk te gaan. 

Deze module beoogt een grote verdieping van uw bewustzijn en opent het bewustzijn en haar gevoeligheid voor de meer subtiele werkelijkheid.


Data

28/09/2019zaterdag volle dag
19/10/2019zaterdag volle dag
09/11/2019zaterdag volle dag
24/11/2019zondag volle dag

14/12/2019.........Synthese 7 stralen (optioneel - 181.5eur inclusief btw)


Programma

10u00-17u00


Bijdrage 

726eur incl. btw. (inclusief audio opnames). Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE16736045212774 (agapea) met referentie "naam opleiding + naam cursist".


Indien u module I niet eerder heeft gevolgd en alsnog wenst deel te nemen, kan dit. U dient hiervoor de audio opnames van module I te beluisteren, gevolgd door een individueel consult voor verdere toelichting. Gelieve hiervoor contact op te nemen per mail (stefan.vanmeirhaeghe@gmail.com).