Sorry, registration has ended.

  • Date: 18/05/2022 09:30 - 18/05/2022 16:30
  • Location Online Event

Description

Healing met de Aartsengelen in Wesak

18 mei - Synthese Dag (9u30-16u30) 

4 diepgaande meditatieve healings

Aartsengel Michael

Aartsengel Ariel

Aartsengel Chamuel

Afsluitende Meditatie


Online via Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82018984398  

Gelieve uw deelname vooraf per mail te bevestigen.


Engelen of Devas zijn de Bouwers van de verschillende bewustzijnsgebieden van het zonnestelsel en het planetair leven. 


Deze Wezens maken zelf een continue evolutie door. Dat maakt dat bepaalde Devas gericht zijn op het bouwen en transformeren van stoffelijke etherlagen, andere op de evolutie van de emotionele ethers of op de groei van de hogere mentale lagen of de hogere spirituele lichamen. 


Voor elk gebied van bewustzijn in ons, zijn er Engelen of Devas betrokken om dit gebied 'vorm' of 'substantie' te geven. Ze 'dragen' deze gebieden met de levende stof van Hun eigen lichaam.


Stellen we ons open voor een samenwerking of versmelting met deze Engelensubstantie, dan worden we in de zeer fijne trilling, de zaligmakende trilling, van onze hogere etherlagen uitgenodigd. Dit brengt een omzetting en healing teweeg in de oude of densere trillingen, oude tendenzen en karmas. Je bewustzijn, je energieveld wordt in zijn trilling verheven.


Tijdens deze dag in de geestelijke hoogstroom van Wesak staan de helende meditaties met verschillende Aartsengelen en Devas centraal. Elke Aartsengel heeft zijn of haar specifieke helende trilling en brengt specifieke aspecten van bewustzijnsgroei in ons teweeg. Data

18 mei - Synthese Dag (9u30-16u30) 

4 Meditaties met de Aartsengelen in het kader van Wesak volle maan


Aartsengel Michael

Aartsengel Ariel

Aartsengel Chamuel

Afsluitende MeditatieBijdrage - 90eur

90eur incl. btw. Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340  (shambhala) met referentie "Engelen".

Gelieve uw betaling voorafgaand te voldoen.