Sorry, registration has ended.


  • Date:27/04/2022 13:30 - 24/08/2022 16:00
  • Location Online Event

Description

Healing met de Aartsengelen


Online via Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82018984398  

Gelieve uw deelname vooraf per mail te bevestigen.


Engelen of Devas zijn de Bouwers van de verschillende bewustzijnsgebieden van het zonnestelsel en het planetair leven. 


Deze Wezens maken zelf een continue evolutie door. Dat maakt dat bepaalde Devas gericht zijn op het bouwen en transformeren van stoffelijke etherlagen, andere op de evolutie van de emotionele ethers of op de groei van de hogere mentale lagen of de hogere spirituele lichamen. 


Voor elk gebied van bewustzijn in ons, zijn er Engelen of Devas betrokken om dit gebied 'vorm' of 'substantie' te geven. Ze 'dragen' deze gebieden met de levende stof van Hun eigen lichaam.


Stellen we ons open voor een samenwerking of versmelting met deze Engelensubstantie, dan worden we in de zeer fijne trilling, de zaligmakende trilling, van onze hogere etherlagen uitgenodigd. Dit brengt een omzetting en healing teweeg in de oude of densere trillingen, oude tendenzen en karmas. Je bewustzijn, je energieveld wordt in zijn trilling verheven.


Tijdens deze namiddagen staan de helende meditaties met verschillende Aartsengelen en Devas centraal. Elke Aartsengel heeft zijn of haar specifieke helende trilling en brengt specifieke aspecten van bewustzijnsgroei in ons teweeg. Data

7 Woensdagnamiddag 13u30-16u00 en 1 synthesedag 10u00-16u30

2 helende meditaties met de Engelen en Devas


13 oktober 2021 - Aartsengel Michael & ...

17 november - Aartsengel Gabriel & ...

22 december - Aartsengel Raphael & ...

19 januari 2022 - Aartsengel Uriel & ...

23 februari - Aartsengel Chamuel & ...

23 maart - Aartsengel Jofiel & ...

27 april - Aartsengel Zadkiel & ...

18 mei - Synthese Dag (10u-16u30) - Metatron & ...


Bijdrage - 45eur per sessie (90eur voor de synthese dag)

45eur incl. btw. Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340  (shambhala) met referentie "Engelen".

Gelieve uw betaling voorafgaand te voldoen.