Sorry, registration has ended.


  • Date:05/11/2021 09:00 - 05/11/2021 12:30
  • Location Online Event

Description

Healing van het emotioneel lichaam

Scorpio - de beheersing van het astraal lichaam


9u00 - 12u30

Vrijdag 5 november


Online

https://us02web.zoom.us/j/82018984398 

Gelieve uw deelname vooraf per mail te bevestigen.


3 Meditaties

Exploratie van het emotioneel gebied en zielecontact

Healing met de 6e Straal van Toewijding en Idealisme

Healing met de 2e Straal van Liefde-Wijsheid


Op weg naar een integratie met de ziel, zullen we uitgedaagd worden om een doordringend begrip en uiteindelijk ook een beheersing van onze gevoelsnatuur, het emotioneel bewustzijn. Dit is een lichaam of aspect van het Goddelijke en zal na beheersing een poort blijken voor de Liefde en Eenheid die in ons hart liggen. 


Het gebied van emotioneel bewustzijn wordt in de grote geschriften steeds voorgesteld als een slagveld of stormachtige zee. Een gebied van strijd, tegenstellingen, worstelingen, begeerte, hoogte en laagte en gemoedsschommelingen. Degeen die op weg is naar de ziel zal dit gebied gaandeweg overstijgen en in een punt van vrede en evenwicht brengen, een gelijkmoedigheid en begeerteloosheid, waardoor de onbaatzuchtige liefde van de ziel voedend kan doorstromen...


Scorpio is het Teken dat de Krachten en gelegenheden aanbrengt om tot een diepere beheersing te komen van het emotioneel lichaam. De meditatieve healings staan in het teken van deze Invloed.Bijdrage - 60eur

U kan de QR code onderstaand gebruiken of manueel overschrijven naar het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "Kurukshetra". Gelieve u per mail vooraf aan te melden.