Sorry, registration has ended.

Tijdens deze themadag in het teken van het Hart, zal je doorheen toelichtingen en diepgaande meditaties in een nauwer contact gebracht worden met het bewustzijnsgebied waar de universele Liefde zijn thuis heeft, het Hart.


  • Date: 30/12/2019 10:00 - 30/12/2019 17:00
  • Location Mechelsesteenweg 72, Antwerp, Belgium (Map)
  • More Info: Zaal boven de winkel.

Description

Tijdens deze themadag in het teken van het Hart, zal je doorheen toelichtingen en diepgaande meditaties in een nauwer contact gebracht worden met het bewustzijnsgebied waar de universele Liefde zijn thuis heeft, het Hart.

De Kerstperiode wordt in onze cultuur geassocieerd met de geboorte van de Christus en de broederschap en naastenliefde. Vanuit esoterisch oogpunt is de Christus dat bewustzijnswezen dat in het hart van alles woont en staat die geheel los van elke religieuze context. 

De realisatie van het Christusbewustzijn, namelijk het liefdesbewustzijn dat in alles en iedereen besloten ligt, is een van onze grootste opdrachten die we als mens te gaan hebben en tegelijk een van de grootste innerlijke feesten die we zullen meemaken. Het Hart is de plaats waar dit liefdesbewustzijn woont en ervaren wordt en doordringt de ganse werkelijkheid, subtiel en ook in de materie. Elk atoom is ervan doordrongen. Het is de plaats waar de activiteit van zuivere intuitie tot bloei komt. De heldere rede, het zuiver weten, voorbij de relatieve dimensies van tijd en ruimte.

Tijdens deze dag bestuderen we enkele teksten rond het Christusbewustzijn (ook het Buddhisch bewustzijn genoemd) en doorheen begeleide meditaties zullen we ons steeds meer verdiepen in het contact hiermee. Een zaligmakende dag gedragen in de schoot van het Hart in elk van ons.


Teksten over het Hart

Waarnemend met de ogen van het hart; luisterend met de oren van het hart naar het rumoer van de wereld; turend in de toekomst met een begrijpend hart; zich het vergaarde uit het verleden herinnerend door het hart; zo moet men onstuimig voortgaan op het pad omhoog. Creativiteit omvat het vurige vermogen en is doortrokken van het heilige vuur van het hart. Daarom is op het pad naar de Hiërarchie, op het pad van het Grote Dienen en op het pad van de Gemeenschap, synthese het enige lichtende pad van het hart. Hoe kunnen de stralen uitgezonden worden wanneer de vlam van het hart niet wordt erkend? Het is juist de hoedanigheid van de magneet die aan het hart eigen is. De hoogste creativiteit wordt door deze grote wet bezield. Zo wordt elke versmelting, elke vereniging en elke grote kosmische eenwording bereikt door de vlam van het hart. Waardoor wordt de grondslag voor de grote stappen gelegd? Waarlijk, alleen door het hart. Zo worden de bogen van bewustzijn samengesmolten door de vlam van het hart. De schone aantrekking van de magneet van het hart, die alle manifestaties verbindt, zullen wij daarom in onze herinnering bewaren. Waarlijk, de zilveren draad die de Leraar met de leerling verbindt, is de grote magneet van het hart. De band tussen de Leraar en de leerling bevestigt de essentie van alle evoluties. 


Het hart is het brandpunt, maar het is het minst egocentrisch van alles. Er woont geen egoïsme in het hart, maar een alomvattende menslievendheid. Alleen het verstand omhult het hart met een web van egocentriciteit. Barmhartigheid wordt niet zozeer gemeten naar de zogenaamd goede daden, waarvan het motief te zeer verschillend kan zijn, maar naar de diepste hartelijkheid; zij doet het licht ontvlammen dat in de duisternis schijnt. Het hart is daarom waarlijk een internationaal orgaan. Wanneer wij licht als het symbool van de aura aannemen, dan zal het hart zijn bron zijn. Hoe nodig is het dat iemand zijn hart niet voelt als zijn eigen hart, maar als het universele. Alleen door dit gevoel kan men zichzelf van egoïsme bevrijden en de individualiteit van het vergaarde waarborgen. Het is moeilijk individualiteit samen te laten gaan met universeel bevattingsvermogen, maar de magneet van het hart is niet voor niets verbonden met de Kelk. Men kan begrijpen hoe het hart een bijzonder licht uitstraalt, dat op alle manieren gebroken wordt door de zenuwsubstantie. Want het kristal van psychische energie kan gevarieerd van kleur zijn. 


Programma 

10u-17u met lunchpauze

Geen voorgaande kennis of ervaring vereist.


Bijdrage

77eur ter plaatse te betalen.

Vooraf inschrijven noodzakelijk.