Sorry, registration has ended.

Het steile smalle bergpad van de Discipel is een vreugdevol pad van opgang doorheen beproeving dat met vol bewustzijn wordt aangegaan door de levendige vaststelling in het hart dat er een eeuwig werk van liefdesopenbaring wenst gerealiseerd te worden.


  • Date: 21/05/2020 10:00 - 21/05/2020 17:00
  • Location Online Event

Price: 244

Description

The disciple is one who realizes his responsibility to all units who come under his influence, - a responsibility of cooperating with the plan of evolution as it exists for them, and thus to expand their consciousness and teach them the difference between the real and the unreal, between life and form. This he does most easily by a demonstration in his own life as to his goal, his object, and his center of consciousness. 


In elk spiritueel werk van grote waarde wordt er gesproken over een pad. Een pad naar de bergtop, een pad naar het hoogste of het diepste, een pad van terugkeer naar de oorsprong,...Paden die elk de innerlijke openbaring van je diepere werkelijkheid voor ogen hebben. Je eigen wezenlijkheid kennen voor wat het is.

De Boeddha sprak over het pad van het licht toen hem werd gevraagd welk pad hem tot zelfrealisatie bracht.

De Christus spoorde zijn discipelen aan om het licht in zichzelf te zoeken en zo een licht voor de wereld te zijn.

In de Hindoe-werken zoals de Upanishads staat geschreven: "Er is een licht dat boven alle dingen op aarde schijnt, voorbij ons allemaal, voorbij de hemelen, voorbij de hoogste, de allerhoogste hemelen. Dit is het licht dat in je hart schijnt."

Wat is dan het pad naar het licht en hoe komen we tot het steeds diepere besef van wat we werkelijk zijn? Kunnen we dat licht echt ervaren en geleidelijk groeien en deze ervaring bestendigen in een realisatie?


Tijdens deze 2 dagen bespreken we dit pad van licht dat een weg is naar de diepte van ons eigen kosmische hart. Er zullen verschillende begeleide meditaties zijn op de diepere gelaagdheden van onze innerlijke werkelijkheid (het licht van de ziel, de liefde van het hart,...) en er zal voldoende tijd zijn om vragen tussendoor te stellen. Er is geen eerdere ervaring vereist, alleen een grote interesse in de diepte van je eigen realiteit.


Programma

10u00-17u00, op donderdag 21 en vrijdag 22 mei (Hemelvaart)


Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88426152191


Bijdrage 

244eur incl. btw. (incl. audio opnames). Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "Discipel + naam cursist".