Sorry, registration has ended.

  • Date: 16/07/2022 08:30
  • Location Online Event

Description

Transmutatie in de Vuren

Ik Bouw...een Verlicht Huis


De Lichamen transmuteren in het Licht

De Lichamen transmuteren in het Violette Vlam


zaterdag 16 juli

08u30-11u30


Online via Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82018984398  

Gelieve uw deelname vooraf per mail te bevestigen.


Transmutatie
De doorgang van de ene staat van zijn naar een andere, door de werkzaamheid van vuur.

- A.A.Bailey


De krachten die stromen door een mens waarvan de atomen, centra, omhulsels en zielelichamen een samenhangende eenheid vormen in totale en stralende activiteit zijn van zulk een kracht en zuiverheid dat zij een duidelijk effect hebben op de aard van degenen waarmee ze in aanraking komen. Zij genezen, stimuleren en verhogen de trilling van hun mensenvrienden.

- Artikel Lucis Trust


Kreeft brengt die Krachten binnen die tot een diepere openbaring leiden van het proces van Transmutatie of Alchemie. Lagere trilling wordt door Vuur omgezet in hogere. Densere trillingen die we in de geschiedenis van onze lichamen meedragen, worden omgezet in hogere vibratie. Dit brengt de beleving van Verlichting en van ruimte of Vrijheid.


Bijdrage - 37eur 

37eur incl. btw. Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340  (shambhala) met referentie "Transmutatie".

Gelieve uw betaling voorafgaand te voldoen.