Sorry, registration has ended.

We lichten verschillende passages toe uit de werken van enkele bekende mystici zoals Meester Eckhart, Jan van Ruusbroec, Theresa van Avila, Johannes van het Kruis, Hadewijch,...


  • Date: 23/12/2019 13:00 - 23/12/2019 17:00
  • Location Mechelsesteenweg 72, Antwerp, Belgium (Map)
  • More Info: Zaal boven de winkel.

Description

Deze dag zal in het teken staan van de verschillende werken van bekende mystici en hun ervaringen met de diepere werkelijkheden die voor elk van ons liggen te wachten om ontdekt te worden.

We lezen samen een selectie van cruciale passages uit hun werken, lichten deze toe om tot een beter begrip te komen van hun betekenis en doorheen begeleide meditaties bereiden we ons bewustzijn voor om die diepere ervaringen tot een realisatie in onszelf te laten komen.


Citaten van de Mystici

Het zoetste in Minne zijn haar stormen (Hadewijch)

in haar diepste afgrond liggen haar hoogste vormen;
in haar verdolen is bij haar vertoeven,
naar haar hongeren is zich voeden, haar proeven;
om haar vertwijfelen is zeker wezen;
haar scherpste wonden doen genezen;
om haar vergaan is verder leven;
als zij verzwindt blijft zij zich geven;
haar te ontberen doet ons goed;
verborgen verlicht zij ons gemoed;
in haar nemen schuilt haar schenken;
woordeloos zijn haar mooiste wenken;
door haar geboeid zijn we bevrijd;
hoe zij ook slaat, zij troost altijd... 


O Gij, alles voorbij (Gregorius van Nazianze)

O Gij, alles voorbij,
hoe u anders noemen?

Hoe kunnen woorden u prijzen:
Gij die door geen woord te zeggen zijt.
Hoe kunnen gedachten u bereiken,
Gij die door geen denken te grijpen zijt.

Gij, Enige, Onuitsprekelijke,
alwat gezegd wordt komt van U.
Gij, Enige, Onkenbare,
alwat gekend wordt komt van U.

Alwat spreekt en alwat niet spreekt, prijst u.
Alwat denkt en alwat niet denkt, eert u.
Hunkeringen overal, barensweeën overal,
alles reikhalst naar U, alles bidt tot U,
terwijl al wat uw geheim doorgrondt
een lied vol stilte zingt.

Bij U alleen blijft alles bewaard,
op U hoopt alles,
Gij zijt het doel van alles
Gij zijt één
Gij zijt alles
Gij zijt niemand
Gij zijt geen een
Gij zijt niet alles.

O Gij die alle namen draagt
Hoe zal ik U noemen?
Gij Enige Onnoembare
Welke hemelgeest dringt door
tot het bovenste wolkendek?

Wees mij genadig,
O Gij alles voorbij.
Hoe U anders bezingen?


Fragment (Bernardus van Clairvaux)

Ik beken het: Ook tot mij is het Woord gekomen - ik spreek in onverstand - en meermalen. En ofschoon Het vaak bij mij is binnengetreden, heb ik niet een enkele maal gevoeld dat Het binnentrad. Ik voelde dat Het er was, ik wist dat Het er geweest is, soms kon ik Zijn komst voorvoelen, maar nooit voelen, en ook Zijn heengaan niet. Want vanwaar Het gekomen was in mijn ziel, waarlangs Het binnentrad of wegging, dat beken ik ook nu nog niet te weten; naar het woord: 'Gij weet niet, vanwaar Hij komt en waarheen Hij gaat' (Joh. 3:8). En geen wonder, want tot dit Woord werd gezegd: 'En uw voetsporen zullen niet gekend worden' (Ps. 77:20). 


Programma 

13u00-17u00

Geen voorgaande kennis of ervaring vereist.


Bijdrage

50eur ter plaatse te betalen.

Vooraf inschrijven noodzakelijk.