• Date: 18/05/2019 13:30
  • Location Antwerp, Belgium (Map)
  • More Info: Mechelsesteenweg 72, Antwerpen. Zaal boven Bakkerij Lapin.

Price: 150

Sorry, registration has ended.

Description

Deze module brengt een verdieping in de kennis van de esoterische psychologie en een ervaringsgewijs contact met de 7 stralen, de 7 kwaliteiten van manifestatie, doorheen de begeleide meditaties. De module bestaat uit 3 zaterdagnamiddagen.

De esoterische psychologie is een psychologie die de oorzaken van elke gebeurtenis wenst te verduidelijken vanuit het perspectief dat alles bewustzijn is en niets zonder oorzaak gebeurt, niets zonder reden gebeurt. De psychologie is gebaseerd op de 7 stralen, de 7 energieen die verantwoordelijk zijn voor elke manifestatie, waaronder ook de vormelijke manifestatie en relationele interacties. 


De buitenwereld is een gevolg van het innerlijk leven en de esoterische psychologie wenst de buitenwereld te begrijpen vanuit haar innerlijke oorsprong. Hetzelfde geldt voor onszelf als ziel en bewustzijnsvonk, we maken evenzeer naadloos deel uit van wat wij de innerlijke en buitenwereld noemen.


Tijdens deze module zullen we de eerste 3 stralen toelichten en van binnenuit leren gewaarworden. Deze stralen zijn die van Kracht, Liefde en Licht. Gaandeweg leert men deze stralen te hanteren, eens het Hart gelouterd is en zuiver is om onbaatzuchtig te werk te gaan. 


Deze module beoogt een grote verdieping van uw bewustzijn en opent het bewustzijn en haar gevoeligheid voor de meer subtiele werkelijkheid.


Data:

- Zaterdag 9 maart

- Zaterdag 13 april

- Zaterdag 18 mei


Aanvang: 13u30

Einde: 17u00

Bijdrage: 150eur voor de 3 sessies samen, ter plaatse te betalen tijdens eerste sessie

Geen voorkennis vereist, noch ervaring met meditatie.


Stefan