Sorry, registration has ended.

  • Date: 01/12/2023 10:00
  • Location Online Event

Description

Morya 


Diepe impregnaties met de Energie van de goddelijke Kracht


De Stroming die bevrijdende Vernietiging teweeg brengt

Onthechting


dinsdag 02 januari 10u00-17u00

Online

https://us02web.zoom.us/j/82018984398   

Gelieve uw deelname vooraf te melden via mail.


Deze meditatie staat in het teken van de ingeboren universele Kracht in elk levend wezen. Meester Morya belichaamt deze Kracht door Zijn realisatie in goddelijke Kracht. 

Zijn Krachtbewustzijn brengt ons in een diepe opname van de Krachtsubstantie. Deze Kracht verruimt het bewustzijn en maakt het Leven dat we zijn vrij door Haar Drang tot bevrijdende Vernietiging. Ze zal begrenzingen in de persoonlijke lichamen in Haar vuur verbranden en opbreken tot groter Universaliteit. Je wordt geopenbaard in universele Wil en Goddelijke Doelstelling.


Wanneer we openbloeien in de innerlijke Kracht, bloeit ook het bewustzijn van de Planeet verder open in Haar realisatie van Kracht, de Wil-ten-Goede.Bijdrage - 100eur

U kan de QR code onderstaand gebruiken voor mobile banking of manueel overschrijven naar het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "De Heer die doet Afsterven".