Sorry, registration has ended.

Opleiding in de innerlijke weg van de geestelijke mens en zijn opwaarts Pad naar inwijding en samenwerking met de Geestelijke Hiërarchie.


  • Date: 27/02/2021 09:30 - 15/05/2021 17:00
  • Location Hemelstraat 4, Antwerpen, Belgium (Map)

Price: 477

Description

De Mens en de Zon

4 zaterdagen

Ter plaatse of online te volgen


"Dit boek is bedoeld om de zoekende te leiden, van de plaats af waar hij staat, naar een innerlijke aanschouwing van een georganiseerde kring leraren die pogen de mensheid (en bijgevolg hemzelf) vooruit te helpen en ten einde enigszins een denkbeeld te geven van hun techniek van werken en werkwijze." 

- Djwhal Khul over "Mensen- en Zonne-inwijding"


Deze opleiding is gericht op zij die in hun hart een groeiend verlangen voelen naar een toenemend contact met de Geestelijke Hiërarchie om deel te nemen in hun werk van planetaire dienst.


Het steile smalle bergpad van de geestelijke Zoeker is een vreugdevol pad van opgang doorheen beproeving dat met vol bewustzijn wordt aangegaan door de levendige vaststelling in het hart dat er een eeuwig werk van liefdesopenbaring wenst gerealiseerd te worden.


We staan stil bij de Weg die we als menselijk bewustzijn zullen afleggen van een afgescheiden persoonlijkheid naar een aspirant, discipel, ingewijde en Meester. Doorheen deze stadia van innerlijke evolutie, verruimt onze werkelijkheid en invloedsfeer van individueel bewustzijn naar groepsbewustzijn naar planetair en solair bewustzijn.


Je krijgt een beter begrip waar je zelf op de weg staat en wat de logische themas, uitdagingen en gelegenheden tot bewustzijnsbloei zijn, eigen aan jouw punt van evolutie. Je zal daardoor met grotere doortastendheid en met vurigere toewijding jouw innerlijke Weg naar Inwijding verder...


Enkele thema's:

- Het Proefpad en Discipelschap

- Het Pad van inwijding en haar geestelijke bouwstenen

- De Geestelijke Hierarchie (de Meesters, de Christus, de Manu en de Mahachohan)

- Het 7e Natuurrijk (de 7 Kumara's en Shambhala)


Zoom link

https://us02web.zoom.us/j/82018984398 


Programma

09u30-17u00


Data

27/02/2021zaterdag volle dagDe Discipel en Inwijding
27/03/2021zaterdag volle dagDe Discipel en Inwijding
17/04/2021zaterdag volle dagDe Discipel en Inwijding
15/05/2021zaterdag volle dagDe Discipel en Inwijding


Bijdrage 

477eur incl. btw. (incl. audio opnames). Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "Mens en Inwijding + naam cursist".

Wanneer u zich inschrijft, gaat u ermee akkoord dat de audio opnames later kunnen aangeboden worden op de website voor geinteresseerden.