• Date: 30/08/2024 08:30
  • Location Online Event

Description

Psychologie van de universele Ziel


Leer van de 7 kosmische Stralen

 

Intensieve Jaaropleiding
18 cursusdagen
 

Vanaf vrijdag 30 augustus 2024
(naar de esoterische werken van Meester Djwhal Khul en A.A.Bailey)Het leven is iets dat zich verwerkelijkt. Het leven in een plant, een dier, een mens, een planeet,...dat leven bloeit open. Op een wijze die getuigt van pure Intelligentie en een onveranderlijke Bedoeling, gedragen in Krachten die we evolutie noemen. De 7 kosmische Stralen zijn het geheel van Krachten die samen de evolutie bepalen en haar gekenmerkte uitdrukking geven. Zij werken in op het gevoelig leven, de Ziel, in elke verschijningsvorm, waarop dit leven reageert met zich op Hun bedoelde manier te verwerkelijken.


Elk van de 7 Stralen heeft haar eigenste Bedoeling om elk klein of groter zieleleven in bepaalde kwaliteiten, in stralende Deugden, te verwerkelijken. Elke aandacht of meditatie waarin we gericht zijn op de vurige werkelijkheid van een Straal, maakt dat Zij als Straling geimplementeerd worden in ons permanent Bewustzijn. Het stralend Regenbooglichaam wordt zo opgebouwd in jezelf, in het Groepsbewustzijn, in het planetair Bewustzijn,...


Deze opleiding is gericht op een ervaringsgerichte studie van de werking van de 7 Stralen. We leren deze Krachten voelen, hanteren en Hun uitwerking op de bloei van ons Bewustzijn vast te stellen. Je Bewustzijn kent een opbouw in de universele Deugden. Dit betekent een transformatie en expansie van het Bewustzijn in onszelf, en uiteindelijk ook rond ons.Straal 1 - Wil, Doel en Kracht
Straal 2 - Liefde-Wijsheid
Straal 3 - Actieve Intelligentie of Licht
Straal 4 – Intuïtie, Harmonie door Conflict, Schoonheid
Straal 5 - Concrete Kennis of Wetenschap
Straal 6 - Toewijding en Abstract Idealisme
Straal 7 – Orde, Ritme en MagieProgramma

vrijdagen en zaterdagen


08u30-15u30

online via Zoom te volgenData
 Bijdrage

2777eur

Bedragen zijn incl. 21% btw, inclusief audio opnames, syllabus van uitgeschreven audio-opnamen van vorige jaarcyclus, lesmateriaal.

Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340 (Shambhala) met referentie "De 7 kosmische Stralen + naam cursist".

Er is geen voorkennis vereist, noch ervaring met meditatie. 
Extra informatie

Fragment ter introductie: https://youtu.be/aN-F6AToR0w 

Volledige Opname: https://www.agnischool.com/e-commerce/esoterische-psychologie-introductie

Toelichting: Straal 5 Dag 1.1-20 jan. 2023.pdf“We leren contact maken met de ziel. Het is de ziel die in staat is de 7 Stralen magisch te hanteren en ze als scheppende vuren in beweging te brengen ten bate van de groei van ons bewustzijn en dat van de mensheid en de planeet.”


“Wanneer we ons vanuit de ziel openstellen voor de energie van de 7 Stralen, stroomt er een golf van helende substantie door ons bewustzijn. Oude stoffelijke, emotionele of mentale karma’s of tendenzen worden gradueel bevrijd, de menslievende vermogens worden opgebouwd en het pad van verwerkelijking van de ziel wordt stap voor stap verlicht.” Deze opleiding brengt een verdieping in de kennis van de zielsgerichte psychologie en een ervaringsgewijs contact met de 7 Stralen doorheen begeleide meditaties. De opleiding bestaat uit 16 lesdagen.


De zielsgerichte psychologie is een psychologie die de oorzaken van elke gebeurtenis wenst te verduidelijken vanuit het perspectief dat alles bewustzijn of straling is en daarom niets zonder oorzaak is, niets zonder reden gebeurt. Elke ervaring blijkt de intelligente uitwerking van het Ene Intelligente Leven dat zich uitdrukt doorheen 7 kosmische Stralen. Deze zeven Bouwers van de kosmos bezielen de schepping met hun specifieke hoedanigheden en ingeboren bedoeling. Doorheen de kennis van en ervaring met deze zeven Levens, kunnen we tot een diep begrijpen komen van de aard van onze eigen ziel, haar bedoeling en haar aandeel in het Plan binnen de ontwikkeling van het planetair bewustzijn.


De buitenwereld is een gevolg of weerspiegeling van het innerlijk leven en kan daarom begrepen worden vanuit haar innerlijke oorspronkelijke bedoeling. Hetzelfde geldt voor onszelf: de mens is een verschijningsvorm met een innerlijk leven, de ziel, die een bepaalde hoedanigheid en bedoeling wenst uit te drukken. Deze Bewoner van onze persoonlijkheid doet ons steeds dieper ervaren en begrijpen wie we werkelijk zijn en hoe we ons verhouden tot deze schepping.


Tijdens deze module zullen we de 7 Stralen nader bestuderen en van binnenuit leren gewaarworden. We leren contact maken met de ziel. Het is de ziel die in staat is de Stralen magisch te hanteren en ze als scheppende vuren in beweging te brengen ten bate van de groei van ons bewustzijn en dat van de mensheid en de planeet.


Deze module beoogt een verdieping van uw bewustzijn en opent het bewustzijn en haar gevoeligheid voor de meer subtiele werkelijkheid. Elke Straal heeft een diepe helende uitwerking op de verschillende gebieden en historiek van ons bewustzijn, namelijk het fysiek-etherisch, emotioneel en mentaal gebied, en eveneens op de spirituele lichamen van ons hoger Zelf.