Sorry, registration has ended.

  • Date: 01/09/2022 08:30
  • Location Online Event

Description

Psychologie van het Geschapene


Leer van de 7 kosmische Stralen

 

(naar de esoterische werken van A.A.Bailey en Meester Djwhal Khul)

Start zondag 4 september 2022

16 lesdagen


Ter plaatse of online via Zoom


“We leren contact maken met de ziel. Het is de ziel die in staat is de 7 Stralen magisch te hanteren en ze als scheppende vuren in beweging te brengen ten bate van de groei van ons bewustzijn en dat van de mensheid en de planeet.”


“Wanneer we ons vanuit de ziel openstellen voor de energie van de 7 Stralen, stroomt er een golf van helende substantie door ons bewustzijn. Oude stoffelijke, emotionele of mentale karma’s of tendenzen worden gradueel bevrijd, de menslievende vermogens worden opgebouwd en het pad van verwerkelijking van de ziel wordt stap voor stap verlicht.” Deze opleiding brengt een verdieping in de kennis van de zielsgerichte psychologie en een ervaringsgewijs contact met de 7 Stralen doorheen begeleide meditaties. De opleiding bestaat uit 16 lesdagen en 3 individuele consulten met healing.


De zielsgerichte psychologie is een psychologie die de oorzaken van elke gebeurtenis wenst te verduidelijken vanuit het perspectief dat alles bewustzijn of straling is en daarom niets zonder oorzaak is, niets zonder reden gebeurt. Elke ervaring blijkt de intelligente uitwerking van het Ene Intelligente Leven dat zich uitdrukt doorheen 7 kosmische Stralen. Deze zeven Bouwers van de kosmos bezielen de schepping met hun specifieke hoedanigheden en ingeboren bedoeling. Doorheen de kennis van en ervaring met deze zeven Levens, kunnen we tot een diep begrijpen komen van de aard van onze eigen ziel, haar bedoeling en haar aandeel in het Plan binnen de ontwikkeling van het planetair bewustzijn.


De buitenwereld is een gevolg of weerspiegeling van het innerlijk leven en kan daarom begrepen worden vanuit haar innerlijke oorspronkelijke bedoeling. Hetzelfde geldt voor onszelf: de mens is een verschijningsvorm met een innerlijk leven, de ziel, die een bepaalde hoedanigheid en bedoeling wenst uit te drukken. Deze Bewoner van onze persoonlijkheid doet ons steeds dieper ervaren en begrijpen wie we werkelijk zijn en hoe we ons verhouden tot deze schepping.


Tijdens deze module zullen we de 7 Stralen nader bestuderen en van binnenuit leren gewaarworden. We leren contact maken met de ziel. Het is de ziel die in staat is de Stralen magisch te hanteren en ze als scheppende vuren in beweging te brengen ten bate van de groei van ons bewustzijn en dat van de mensheid en de planeet.


Deze module beoogt een verdieping van uw bewustzijn en opent het bewustzijn en haar gevoeligheid voor de meer subtiele werkelijkheid. Elke Straal heeft een diepe helende uitwerking op de verschillende gebieden en historiek van ons bewustzijn, namelijk het fysiek-etherisch, emotioneel en mentaal gebied, en eveneens op de spirituele lichamen van ons hoger Zelf.Programma

09u00-16u30 - zowel ter plaatse als online  via Zoom te volgenData
 

04/09/2022zondagIntroductiedag
16/09/2022vrijdagStraal 1 - Wil, Doel en Kracht
17/09/2022zaterdagStraal 1 - Verdieping en integratie
14/10/2022vrijdagStraal 2 - Liefde-Wijsheid
15/10/2022zaterdagStraal 2 - Verdieping en integratie
11/11/2022vrijdagStraal 3 - Actieve Intelligentie of Licht
12/11/2022zaterdagStraal 3 - Verdieping en integratie
16/12/2022vrijdagStraal 4 - Harmonie door Conflict, Schoonheid
17/12/2022zaterdagStraal 4 - Verdieping en integratie
20/01/2023vrijdagStraal 5 - Concrete Kennis of Wetenschap
21/01/2023zaterdagStraal 5 - Verdieping en integratie
03/03/2023vrijdagStraal 6 - Toewijding en Abstract Idealisme
04/03/2023zaterdagStraal 6 - Verdieping en integratie
21/04/2023vrijdagStraal 7 - Orde en Magie
22/04/2023zaterdagStraal 7 - Verdieping en integratie
13/05/2023zaterdagSynthesedag


Op 27 mei 2022 werd de datum voor de 7e Straal aangepast van 14-15 april naar 21-22 april 2023.


"De opleidingen worden vanaf september 2022 zowel ter plaatse als online aangeboden. Wanneer sociale omstandigheden of persoonlijke plannen noodzaken om cursusdagen of cursussen enkel online aan te bieden, zal dit u tijdig meegedeeld worden. Gelieve rekening te houden met deze mogelijkheid, alvorens uw deelname te (her)bevestigen."


Bijdrage

3000eur

Bedragen zijn incl. 21% btw, inclusief audio opnames, lesmateriaal en 3 individuele consulten met healing (samen te plannen).

Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340 (Shambhala) met referentie "Universele Psychologie + naam cursist".

Er is geen voorkennis vereist, noch ervaring met meditatie. 


Extra informatie

Fragment ter introductie: https://youtu.be/aN-F6AToR0w 

Volledige Opname: https://www.agnischool.com/e-commerce/esoterische-psychologie-introductie
Psychologie van de universele werkelijkheid


Het leven is iets dat zich verwerkelijkt. Het leven in een plant, een dier, een mens, een planeet,...dat leven bloeit open. Op een Intelligente manier, vanuit een bepaalde Bedoeling, gedragen in een kracht die we evolutie noemen. De 7 kosmische Stralen zijn het geheel van Krachten die samen de evolutie bepalen en uitdrukking geven. Zij werken in op het gevoelig leven, de ziel in elke vorm, waardoor dat leven zal reageren met zich op Hun bedoelde manier te verwerkelijken.


Laten we het Licht, de 3e Straal van Scheppende Intelligentie, instromen in ons bewustzijn, dan groeit het Licht in het leven in ons. Een gevolg is dat er iets meer universele Intelligentie daardoor zich verwerkelijkt in onszelf. Ons denken, de menselijke intelligentie, wordt geinspireerd om grotere gedachten, grotere inzichten rond de werkelijkheid, aan te kunnen. Het menselijke denken wordt iets meer universeel intelligent, omdat de 3e Straal van Licht toegang kreeg tot ons leven. Het mentaal bewustzijn ondergaat bijgevolg een vernieuwing en expansie, een evolutie.


Elke Straal heeft zijn eigenste Bedoeling om elk leven zich in bepaalde aspecten, Deugden, te helpen verwerkelijken. Elke aandacht, elke meditatie waarin we gericht zijn op de vurige werkelijkheid van een Straal, brengt deze Krachten in opbouw in ons leven en in het leven rond ons.


Als ziel worden we steeds meer en meer in staat om op een intelligentie en doelgerichte wijze deel te nemen aan de evolutie, die uit een grondtoon van liefde elke levensvorm wil zien openbloeien.


Deze opleiding is gericht op een ervaringsgerichte studie van de werking van de 7 Stralen. We leren deze Krachten voelen, hanteren en Hun uitwerking op onze eigen evolutie vast te stellen. Ons bewustzijn kent een opbouw in de universele Deugden. Dit betekent een transformatie en expansie van het bewustzijn in onszelf en rond ons.