Sorry, registration has ended.

Wanneer we esoterische teksten met eenpuntige aandacht benaderen, wordt het licht van het hoger mentale vrijgemaakt en ontwikkelen we de helderziendheid van het 3e oog. Dit is de brug naar het dieper gelegen vermogen van Intuitie, die waarneemt doorheen de ogen van het hart en de bedoelde Idee ervaart.


  • Date: 24/06/2021 14:00 - 24/06/2021 17:00
  • Location Online Event

Price: 45

Description

Het helderziend en intuitief Zicht ontwikkelen

door

Studie en meditatie van esoterische zaadteksten


Reeks van 6 donderdagnamiddagen

14u-17u


Zoom Link

https://us02web.zoom.us/j/82018984398


Wanneer we esoterische teksten met eenpuntige aandacht benaderen, wordt het licht van het hoger mentale vrijgemaakt en ontwikkelen we de helderziendheid van het 3e oog. Dit is de brug naar het dieper gelegen vermogen van Intuitie, die waarneemt doorheen de ogen van het hart en de bedoelde Idee ervaart.


Helderziendheid door het instromen van Licht, brengt ons in contact met de hoger mentale kennis. We ontvangen en registreren daardoor indrukken die onze kennis vernieuwen en verlichten. Je komt tot 'zelf-verlichting', je krijgt bevrijdende inzichten over de werkelijkheid die je op dat moment bestudeert. Het Licht verruimt onze kennis.


Intuitie is het vermogen van het buddhisch gebied en doet ons de werkelijkheid zien en begrijpen doorheen Liefde en Wijsheid. Voorbij de verlichtende kennis word je in 'blauwdrukken', patronen of de diepe 'Idee' achter de kennis gebracht. Dit wordt ervaren als een intuitieve beweging die je bewustzijn 'herschikt' of 'herinformeert' voorbij het gebied van kennis. Het is een voelend begrijpen zonder de tussenkomst van het denken, maar door een contact vanuit liefde. Ze brengt eenheid.


In de esoterische werken van Alice Bailey, reikt de Tibetaanse Meester Djwhal Khul esoterische of occulte zaadteksten aan ter dieper contemplatie. Deze teksten bevatten een eindeloze diepgang en zijn als zaden die we door herhaaldelijke contemplatie tot een verder kiemen brengen. Ze zijn sleutels tot diepere waarheden en vurige ervaringen van die waarheden.


We zullen samen een tekst in detail bestuderen, in uitwisseling de inzichten tot bloei laten komen en vervolgens een diepgaande contemplatie doen om tot de Vurige ervaring te komen die achter deze woorden besloten ligt zodanig dat deze ons bewustzijn kan doorstromen en voor altijd mag verrijken.Het betreffen teksten over de 7 Stralen die steeds in thema van de Zodiak gekozen werden, of teksten rond de diepe weg van Inwijding.


Programma

Inleidende Stralenmeditatie

Gezamelijk intuitieve studie van de tekst

Afsluitende contemplatie op de tekst


Data

Donderdag 


1 april - 7e Straal van Orde en Magie (Ram)

15 april - Inwijding (Stier)

6 mei - 1e Straal van Kracht (Stier)

27 mei - 2e Straal van Liefde-Wijsheid (Tweelingen)

10 juni - 5e Straal van Kennis en Wetenschap (Tweelingen - Venus)

24 juni - 7e Straal van Orde en Magie (Kreeft)Bijdrage - 45eur per namiddag

U kan de QR code onderstaand gebruiken of manueel overschrijven naar het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "Intuitie". Gelieve u per mail vooraf aan te melden.