Sorry, registration has ended.

Schorpioen is bij uitstek een periode waarbij er een duidelijkheid komt in onze verschillende verlangens, de persoonlijke en de diepliggende zieleverlangens, en bewuste keuzes richting de vreugde van zieleontplooiing gemaakt kunnen worden.


  • Date: 16/11/2019 13:00 - 16/11/2019 17:00
  • Location Antwerpen, Belgium (Map)
  • More Info: Mechelsesteenweg 72, boven de bakkerij, in de kleine ruimte (consultatieruimte)

Price: 66

Description

Slagzin Scorpio: "Een krijger ben ik en ik kom triomfantelijk uit de strijd tevoorschijn."


Schorpioen is het teken van het Pad van de Discipel, degeen die zich toewijdt aan de realisatie van zijn ziel en Hogere Zelf doorheen dienst, meditatie en studie. 

Onder dit dierenriemteken komt er een strijd tussen de persoonlijkheid (en zijn persoonlijke emotionele verlangens) en de ziel, om zo tot een zielsdoordrongen persoonlijkheid te komen. Hierdoor komt er een helder zien van het Pad en een onverschrokken gerichtheid van energie op het Doel. 

De verlangens worden in Schorpioen uit het onderbewustzijn in het licht van de dag gebracht en kunnen zo met bewuste wil getransmuteerd worden. Scorpio zal die situaties aantrekken waardoor we ervaren dat we getest worden op alle lagen van de persoonlijkheid, het fysieke, het emotionele en het concreet mentale. 

Deze beproevingen zullen een inwijdend doel dienen in de ontplooiing van steeds meer zieleleven, het lagere zelf zal bewust opgeofferd worden aan het hogere op het innerlijk Plan te kunnen uitwerken en de hogere treden van Vreugde te leren kennen. De macht van het persoonlijke verlangen verliest zo zijn grip, wat een bevrijding zal blijken.


Tijdens deze dag krijgt u een uitgebreide toelichting over dit teken, haar invloed in uw eigen leven en de gelegenheden die dit teken biedt om verder open te bloeien in de ziel en het hogere Zelf. We zullen gerichte meditaties doen op de verschillende energieen die op dit moment inwerken op het kanaal van de Aarde en zo uiteindelijk ook op ons eigen kanaal van bewustzijn. 

Dit brengt een diepe heling in de onderbewuste verlangens en een grote stimulans op het Pad van de Discipel naar de realisatie van zijn of haar ziel en hogere Zelf.


Programma

13u00-17u00


Bijdrage 

66eur incl. btw. Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE16736045212774 (agapea) met referentie "naam opleiding + naam cursist".