Sorry, registration has ended.

  • Date: 14/06/2022 20:00 - 14/06/2022 21:30
  • Location Online Event

Description

Wereld Aanroep Dag


Grote Aanroep meditatie en recitatie

Dinsdag 14 juni om 20u00


Online

Registratie en deelname via
 https://us02web.zoom.us/j/89690639492 Over Wereld Aanroepdag

Een wereld dag van gebed, aanroep en meditatie


Wereld Aanroep Dag is een wereld dag voor gebed. Mannen en vrouwen van iedere geloofsovertuiging verenigen zich in een universeel appel naar goddelijkheid en het gebruik van de Grote Aanroep. Samen concentreren zij het aanroepend verlangen van de mensheid voor licht, liefde en geestelijke leiding voor het bouwen van een wereld van gerechtigheid, eenheid en vrede.


Als wij uitkijken naar het einde van deze eeuw, staan wij tegenover het feit, dat de materialistische waarde de mensheid geleid heeft naar een grote crisis. Ons voortbestaan wordt niet alleen bedreigd door het militarisme, maar eveneens door gebrek aan wijsheid, de onwil om de hongerigen te voeden, te delen uit de overvloedige bronnen en het oplossen van andere kritieke problemen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt.


Toch is de oplossing aanwezig. Een van de grootste inzichten in onze tijd is dat van onderlinge afhankelijkheid en verwantschap van alle leven. Vandaag delen miljoenen mensen de overtuiging van een innerlijke geestelijke eenheid die elk uiterlijk verschil in ras, natie en geloof overtreft. Wanneer mannen en vrouwen van Goede Wil over de gehele wereld uitdrukking geven aan deze overtuiging, ontstaat er een proces van planetaire transformatie. Een nieuwe beschaving komt te voorschijn die alle mensen insluit welke steunt op een geest van broederschap en juiste menselijke verhoudingen.


De wereldproblemen zijn van menselijke oorsprong en kunnen alleen door de mensheid zelf opgelost worden. Maar de kern van het geestelijk leven ligt in het feit, dat wij niet alleen zijn. De energie van het goddelijk leven is rijkelijk aanwezig en Wereld Aanroep Dag doet appel op het vrijmaken van deze energie, die de mensheid in staat zal stellen, de nieuwe beschaving te vormen.


Heden wordt de wederkomst van de Wereldleraar verwacht door miljoenen, niet alleen door Christenen zelf, maar ook door mensen van elk ander geloof die deze Avatar verwachten onder andere namen – Heer Maitreya, Krishna, de Messias, Imam Mahdi en de Bodhisattva. Het gebruik van de Grote Aanroep is voor de mensheid een van de voornaamste hulpmiddelen om het menselijk bewustzijn voor te bereiden op de wederkomst van deze Wereld Leraar.


Het gebruik van de Grote Aanroep is een werelddienst, want spreekt rechtstreeks de wereldbehoefte aan. Wij hebben licht nodig om de weg voor ons te verlichten en het visioen te zien van de nieuwe beschaving; we hebben liefde nodig om de relaties tussen de mensen te verbeteren en de heerschappij van haat en afgescheidenheid tot een eind te brengen; wij hebben de kracht van de wil-ten-goede nodig om de mensheid te begeleiden in haar keuze en beslissing. Het universele gebruik van de Grote Aanroep op Wereld Aanroep Dag vervult deze dag van een diepe geestelijke betekenis, want het bouwt een kanaal waardoor licht, liefde en wil de harten en denken van de mensen overal kan bereiken en bestralen.


De meeste feesten van de belangrijkste godsdiensten worden gehouden in overeenstemming met de maankalender. De datum van Wereld Aanroep Dag is op deze wijze vastgesteld. Het volgt twee maanden na het Paasfeest en een maand na het Wesakfeest.


Sinds 1952 hebben de mensen elk jaar overal de Wereld Aanroep Dag gevierd en zich verenigd in het bevestigen van de eenheid der mensheid, het bestaan van onze relatie met God en de verantwoordelijkheid van de mensheid om het Goddelijk Plan op aarde uit te werken.Bijdrage - 7eur

U kan de QR code in bijlage gebruiken of manueel overschrijven naar het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "online meditatie". Dank voor uw bijdrage.