Sorry, registration has ended.

  • Date: 19/05/2023 08:30
  • Location Online Event

Description

Witte Magie

Diepgaande studie van regel 10


Deze reeks is gericht op hij die het leven van de discipel als een onweerlegbaar feit in het hart voelen resoneren; die een verlangen voelt het eigen leven en het leven waarin hij leeft in zijn esoterische breedte en diepte te exploreren doorheen diepgaande contemplatie, en tot innerlijke samenwerkingen te komen.


Deze reeks gaat fundamenteel in op het witmagisch vermogen, de scheppingskracht in lijn met Het Plan, van de mens als evenbeeld van de Witmagische Almacht die we God noemen.


Er wordt een engagement gevraagd de teksten voor te bereiden doorheen studie en meditatie om de Rijkdom ervan doorheen een vurig groepskanaal meer mogelijkheden te geven zich te openbaren aan het Oog van ons Bewustzijn.


Het goddelijk Plan is een geestelijk Feit, is de waarheid achter alles. Ook achter de openbaring van de microkosmos waarvan we zelf de schepper zijn.Deze reeks raakt een nieuwe breedte als diepte van Bewustzijn in jezelf.


De plaatsen zullen beperkt zijn.
In het Plan 

van licht

van liefde

van kracht


Vrijdag- en zaterdagvoormiddag 

8u30-13u00


19-20 mei

09-10 juni

30 juni-01 juli

21-22 juli


Boek

Verhandeling in witte magie van Alice Bailey.Bijdrage 777eur

777eur incl. btw. (incl. audio opnames). Uw inschrijving is volledig eens de betaling werd ontvangen op het rekeningnummer BE02739018841340 (shambhala) met referentie "Witte Magie + naam cursist".