Deze audio cursus bevat de volledige opname van 2 complementaire cursusdagen 'Incarnatie' die plaats vonden op 10 en 12 juli 2021. Deze opname bevat 3 verdiepende toelichtingen rond de betekenis van incarnatie en hoe om te gaan met de oude emotionele blessures die maken dat we ons afgescheiden kunnen voelen van de omgeving en ons eigen zielelicht niet langer voelen of zien. Wanneer we als ziel in het moment staan, komt er een helende energie in beweging die als een Moeder het innerlijk kind gaat verzorgen en de pijnen transformeren - de ziel kan zo dieper tot incarnatie komen, haar licht en vreugde tot in het persoonlijke zelf laten indalen. De opname bevat eveneens 8 helende meditaties om de genezing van deze afscheidende reacties en tendenzen te begeleiden. Een totaal van ongeveer 9u hoogkwalitatieve geluidsopnamen.


177 
  • Shipping: