Deze audio cursus bevat de volledige opname van de 4 dagen opleiding 'De kunst van Occulte Meditatie' die plaats vond in juni 2021. Deze opname bevat verschillende uitgebreide toelichtingen rond de betekenis, de bedoeling en de techniek van occulte meditatie en ruim 15 begeleide meditaties om dit experimenteel in de praktijk te brengen. Deze opleiding gaat diep in op het bestaan van de ziel, het contact met het hoger Zelf en de healing met de 7 Stralen. Ze is tevens een belangrijke aanvulling op de opleiding 'esoterische psychologie en de 7 Stralen'. Een totaal van ongeveer 20u hoogkwalitatieve geluidsopnamen.


333 
  • Shipping: 

Learn More


Occulte meditatie is een wijze van benadering van de diepte van het Leven, een wijze om de Schepping zélf (zoals deze ook in onszelf in haar Oneindigheid aanwezig is) te onderzoeken en er gradueel tot door te dringen. Het is de wijze die de komende 2000 jaar in het Watermantijdperk zal aangereikt worden, als een vernieuwing van de geestelijke benaderingswijze die eigen was aan het Vissentijdperk, namelijk het Goddelijke benaderen vanuit een emotionele meditatie of de weg van toewijding (6e Straal). Het Watermantijdperk brengt de 5e Straal van Concrete Kennis en Wetenschap in manifestatie, waardoor een ontplooiing van het mentale gebied toeneemt en het Goddelijke vanuit occulte of mentale meditatie zal benaderd worden...


In deze cursus wordt dieper duidelijk welke plaats en welk belang een weg van meditatieve healing met de 7 Stralen in zich draagt op de weg naar innerlijke realisatie.