Zolang we nog een belang hebben bij de ander, zolang we nog een verwachting hebben rond de ander, zolang we nog het gevoel hebben dat we iets kunnen krijgen van de ander dat niet in onszelf ligt, is er altijd afhankelijkheid. En is er altijd daardoor dualiteit. Altijd strijd. Eens we werkelijk voelen: ik ben een Goddelijke kracht. Ik kan niets anders zijn dan een Goddelijke kracht want ik kom uit God. Ik ben gemaakt uit God. Dus: het Goddelijke is in mij per definitie aanwezig. Dus zoek ik dat Goddelijke niet langer buiten mij, maar zie ik meer: ik ben een Goddelijke kracht op Aarde, ik hoef alleen te ontdekken welke kracht ik ben, welke unieke kracht ikzelf ben op deze Aarde. En, als ik dat neerzet, hoe ziet dat er eigenlijk uit. Als ik dat in vrijheid neerzet. Dus niet vanuit een – en dat is dat in het Licht houden van onze motieven:


De volledige tekst kan je als bestand downloaden op deze pagina.

De audio opname is eveneens beschikbaar op de website.


Indien u een verlangen voelt om deze stroom te beantwoorden met een gift, bent u steeds vrij een donatie te doen via onderstaande.


Rekeningnummer BE02739018841340  (Shambhala) met referentie "donatie onderricht".


Je bent een Kracht.pdf